Janek Szajowski

Janek Szajowski

Historyk-regionalista z wykształcenia i z zamiłowania. Obecnie doktorant na Wydziale Historii UMCS w Lublinie. Choć urodzony w Puławach, to wychowany w sercu gór. Oprócz tego przewodnik górski i miłośnik rodzinnej Lubelszczyzny. Od 2013 roku związany ze Studenckim Kołem Przewodników Beskidzkich w Lublinie. Jego pasją jest rozwijanie turystyki i popularyzacja miejsc niepopularnych i zapomnianych. Pilot wycieczek w WawaGra.