IUNG: susza najbardziej dotyka zboża jare i ozime

W ostatnim okresie deficyt wody dla roślin uprawnych zwiększył i występuje w całym kraju. Największy deficyt odnotowano na terenie Ziemi Lubuskiej. Susza najbardziej dotyka zboża jare i ozime – informuje Instytut Uprawy, Gleboznawstwa i Nawożenia (IUNG).

“W czwartym okresie raportowania tj. od 21 kwietnia do 20 czerwca 2022 roku średnia wartość Klimatycznego Bilansu Wodnego (KBW), na podstawie którego dokonywana jest ocena stanu zagrożenia suszą była ujemna, wynosiła -108 mm” – czytamy w komunikacie IUNG.

Niedobór wody dla roślin uprawnych występuje w całym kraju, najbardziej sucho jest w zachodniej i wschodniej części kraju. Najmniejszy deficyt jest w środkowym pasie Polski ciągnącym się od Mazur po Tatry.

“W wyniku występujących warunków wilgotnościowych w czwartym okresie raportowania, stwierdzamy wystąpienie suszy rolniczej na terytorium Polski” – napiał IUNG w raporcie. Susza obejmuje 15 województw z wyjątkiem województwa śląskiego.

Susza występowała w jedenastu uprawach: zbóż jarych i ozimych, krzewów owocowych, truskawek, rzepaku i rzepiku, roślin strączkowych, kukurydzy, drzew owocowych.

W czwartym okresie raportowania od 20 kwietnia do 20 czerwca 2022 r. największy zasięg suszy rolniczej występował wśród upraw zbóż jarych. Suszę w tych uprawach notowano w 891 gminach (35,97 proc. gmin Polski), w stosunku do poprzedniego raportu susza zwiększyła się o ponad 4 punktu procentowego.

IUNG przypomina, że zgodnie z definicją określoną w ustawie o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich „suszę oznaczają szkody spowodowane wystąpieniem, w dowolnym sześciodekadowym okresie od dnia 21 marca do dnia 30 września, spadku klimatycznego bilansu wodnego poniżej wartości określonej dla poszczególnych gatunków roślin uprawnych i gleb”. A zatem w obojętnie którym okresie sześciodekadowym zostanie stwierdzona susza, to plony ostateczne dla upraw objętych suszą będą niższe przynajmniej o 20 proc. w skali gminy w stosunku do plonów uzyskanych w średnich wieloletnich warunkach pogodowych.

W ocenie IUNG, tegoroczne warunki pogodowe z uwagi na: wysokie usłonecznienie (III dekada marca oraz I i II dekada maja i czerwca), dużą prędkość wiatru (I dekada kwietnia oraz III dekada maja), niską wilgotność powietrza (III dekada marca oraz I i II dekada maja), wysoką temperaturę powietrza (I i II dekada czerwca),małe opady atmosferyczne (II dekada marca, III dekada kwietnia oraz I i II dekada maja) sprawiły, że wystąpił na terenie kraju duży deficyt wody dla roślin uprawnych. Straty plonów z powodu niedoboru wody wystąpiły we wszystkich województwach Polski.

 

 

źródło: pap