Minister Czarnek: ustanawiamy nowe dziedziny i dyscypliny, w tym biblistykę i naukę o rodzinie

– Podpisałem rozporządzenie, w którym ustanawiamy nowe dziedziny i dyscypliny, w tym biblistykę i nauki o rodzinie – powiedział w niedzielę szef MEiN Przemysław Czarnek podczas inauguracji nowego roku akademickiego 2022/2023 na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim.

Podczas tej samej uroczystości wiceminister zdrowia Piotr Bromber przekazał KUL symboliczny czek z 40 mln zł w obligacjach na utworzenie studiów na kierunku lekarskim.

Uroczystą inaugurację roku akademickiego w niedzielę na KUL rozpoczęła msza święta z udziałem m.in. prymasa Polski abp. Wojciecha Polaka oraz metropolity lubelskiego i wielkiego kanclerza KUL abp. Stanisława Budzika, pod przewodnictwem łacińskiego patriarchy Jerozolimy abp Pierbattisty Pizzaballi. Po nabożeństwie uroczystości przeniosły się do auli Kard. Stefana Wyszyńskiego w gmachu głównym KUL.

Rektor KUL ks. prof. Mirosław Kalinowski podkreślił w swoim przemówieniu, nawiązując do słów św. Jana Pawła II, że uniwersytet ma służyć człowiekowi i prowadzić do pełnego rozwoju jego osobowości. Przypomniał, że tym, co wyróżnia uniwersytet katolicki od innych uczelni, jest duchowy aspekt kształcenia, którego owocem jest dojrzała postawa ludzka i chrześcijańska.

Mówiąc o podejmowanych przez uniwersytet inicjatywach wskazał unikalne studia stacjonarne dla osób pozbawionych wolności. – Dyplomy ukończenia studiów otrzymało już 29 więźniów, a w kolejnym roku akademickim w budynku Centrum Studiów KUL przy Areszcie Śledczym w Lublinie, które uroczyście otworzymy 24 października, studiować będzie prawie 50 więźniów – podał.

Zwrócił uwagę na wysokie wyniki ewaluacji dyscyplin naukowych, które plasują lubelski uniwersytet w czołówce polskich uczelni wyższych. – Jesteśmy bardzo bliscy spełnienia kryteriów uczelni badawczej – podkreślił dodając, że wśród naukowców, studentów i absolwentów KUL-u jest – 10 wyniesionych do chwały ołtarzy, trwa 9 procesów beatyfikacyjnych, a w odniesieniu do 23 osób panuje opinia świętości – dodał.

Zapowiedział, że od października przyszłego roku na Wydziale Medycznym KUL rozpocznie się kształcenie lekarzy. Jak podał, uniwersytet podejmuje również nowe inicjatywy społeczno-naukowe, w tym Centrum Relacji Katolicko-Żydowskich im. Heschela, którego inaugurację zaplanowano 17 października. Uniwersytet – dodał ks. prof. Kalinowski – jest także otwarty na potrzeby edukacyjne Polonii, z myślą o której powstało Studium KUL.

Doradca prezydenta RP Dariusz Waldemar Dudek odczytał list, w którym prezydent Andrzej Duda przypomniał, że KUL jest najstarszą uczelnią w Lublinie, jedną z najstarszych w kraju i może – “pochlubić się ponad 100-letnią tradycją jako rówieśniczka odrodzonej w 1918 r. Rzeczypospolitej. Urzeczywistniając dewizę Deo et Patriae KUL wsławił się w naszej historii rozwijaniem intelektualnego dorobku cywilizacji chrześcijańskiej, budowaniem wzorca badań naukowych w harmonii z wartościami duchowymi oraz formowaniem pokoleń inteligencji katolickiej ofiarnie służącej ojczyźnie – wskazał.

Przypomniał, że w latach reżimu komunistycznego na KUL ukształtował się jeden z najważniejszych ośrodków wolnej myśli. – Także na intelektualnej mapie niepodległej Polski KUL zajmuje istotną pozycję wnosząc wkład do naszego życia społecznego, duchowego, naukowego i kulturalnego – podał. Prezydent przypomniał o doniosłej roli nauki we współczesnym świecie, jej wpływie na procesy gospodarcze, społeczne, zaspakajanie potrzeb ludzkich i zwalczanie masowych zagrożeń.

Podczas inauguracji rektor KUL, ks. prof. Mirosław Kalinowski, postanowieniem prezydenta Andrzeja Dudy, został odznaczony Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski.

Minister Czarnek powiedział, że w nowy rok akademicki wchodzimy “pełni nadziei ale ze świadomością tego, że będzie trudny, a wojna na Ukrainie i jej konsekwencje rodzą szereg problemów, którym wspólnie stawiamy czoła”.

Szef MEiN pogratulował wszystkim pracownikom naukowym uczelni wybitnych osiągnięć, które przełożyły się na znakomite oceny ewaluacji. – Oceny, które zaproponowane były przez Komisję Ewaluacji Nauki i które zostały podtrzymane przez Ministerstwo Edukacji i Nauki to dowód, że ta uczelnia wzrasta intelektualnie i moralnie – powiedział dodając, że widać to po ocenach ewaluacji B+, A i A+. – Na KUL-u mamy dziedziny i dyscypliny naukowe, które są wiodące również w Polsce  – podał.

Poinformował, że w tym tygodniu, po wielu miesiącach konsultacji i rozmów, podpisał rozporządzenie, w którym ustanowił nowe dziedziny i dyscypliny, w tym dyscyplinę nauk biblijnych oraz dziedzinę i dyscyplinę nauk o rodzinie. – Obie są Polsce szczególnie potrzebne – podkreślił.

Według Czarnka, mamy w Polsce znakomitych fachowców, ekspertów, naukowców, którzy zajmują się biblistyką i ustanowienie dyscypliny nauk biblijnych w ramach dziedziny teologii, jest po to, żeby wzmocnić biblistykę polską i żeby w Polsce mógł powstać ośrodek na miarę ośrodków w Jerozolimie, Szwajcarii i Stanach Zjednoczonych. – Mamy taki potencjał. I ten potencjał jest tu na KUL-u – zaznaczył.

Mówiąc o roli nauki o rodzinie powiedział, że obserwowany jest atak na rodzinę i kryzys rodziny. – Od kilku lat, w Polsce również, a w Europie Zachodniej od kilkudziesięciu lat obserwujemy potężny atak na rodzinę. No i niestety obserwujemy również kryzys rodziny, który z tego ataku na rodzinę wynika. Dlatego tak ważne jest ustanowienie dziedziny i dyscypliny nauk o rodzinie, żeby o rodzinie rozmawiać w sposób naukowy, prawdziwy, bo nauka to poszukiwania prawdy – stwierdził.

– Trzeba na nowo znaleźć prawdę o rodzinie i tę prawdę społeczeństwu pokazać, bo bez tego wszystkie nasze starania, cały ten rozwój KUL na nic się zda. Bez rodziny nie będzie nas za 50 lat – podkreślił. Zwrócił uwagę na rolę KUL, gdzie powstał Instytut Nauk o Rodzinie. – Jest wielki potencjał w KUL, aby ta dziedzina i dyscyplina nauk o rodzinie rzeczywiście się rozwijała – podał.

Następnie wyjaśnił, że jeszcze poprzednie władze KUL rozpoczęły starania o dodatkowe finansowanie w związku z rocznicą 100-lecia utworzenia uczelni, a kilka lat temu dodatkowe finansowanie ogłosił prezydent Andrzej Duda. Czarnek zapowiedział gruntowną modernizację historycznego budynku KUL ze środków MEiN.

Przypomniał, że po uzyskaniu pozytywnej opinii Ministerstwa Zdrowia i Państwowej Komisji Akredytacyjnej podpisał zgodę na otworzenie kierunku lekarskiego na KUL, a listopadzie ub. r. podjęto decyzję o uruchomieniu dla KUL, UKSW, UW środków finansowych na budowę centrów symulacji medycznej. – Mamy ogromne środki centra symulacji medycznej, również dla uczelni niemedycznych, w wysokości ok. 800 mln zł. One są w Krajowym Planie Odbudowy. I one będą uruchomione wówczas, kiedy Komisja Europejska łaskawie przestanie łamać prawo i przekaże nam te nasze środki – powiedział dodając, że dopóki nie ma środków z KPO to inwestycje będą realizowane ze środków Ministerstwa Zdrowia.

Wiceminister zdrowia Piotr Bromber powiedział, że ministerstwo wspiera przedsięwzięcia, których autorzy są zdeterminowani i zaangażowani. – Takim projektem jest rozwój nauk medycznych na KUL – przyznał, a następnie przekazał rektorowi KUL symboliczny czek z 40 mln zł w obligacjach na działania związane z utworzeniem studiów na kierunku lekarskim.

Wojewoda lubelski Lech Sprawka odczytał list premiera Mateusza Morawieckiego. Premier napisał, że w roku akademickim 2022/2023 działalność rozpoczyna nowa inicjatywa Akademia Kopernikańska, która będzie realizowała program obejmujący m.in. finansowanie badań naukowych, przyznawanie nagród, stypendiów, grantów kopernikańskich, a także wspieranie nowej uczelni publicznej – Szkoły Głównej Mikołaja Kopernika. – Również w tym roku MEiN uruchamia ułatwiający integrację polskiej humanistyki z humanistyką światową Narodowy Program Rozwoju Humanistyki – napisał. Premier dodał, że działalność rozpocznie także program Studenckie Koła Naukowe Tworzą Innowacje, który wspomoże studentów w realizacji innowacyjnych projektów i usprawni transfer rozwiązań technicznych ich autorstwa do sfery gospodarczej.

Katolicki Uniwersytet Lubelski jest najstarszą uczelnią w Lublinie. Powstał w 1918 r. Na ponad 50 kierunkach kształci około 9 tys. studentów, z czego 3,1 tys. na pierwszym roku.

 

 

źródło: PAP