czwartek, 18 lipca, 2024

SPZOZ w Puławach


ul. Józefa Bema 1
24-100 Puławy

szpitalpulawy.pl

Sekretariat Dyrektora
81 45 02 274
81 47 08 301
spzoz@szpitalpulawy.pl
ODDZIAŁY SZPITALNE – Pawilon A
Szpitalny Oddział Ratunkowy
81 45 02 159
81 45 02 162
Oddział Dziecięcy
81 45 02 111
Oddział Chirurgii Dziecięcej
81 45 02 100
Oddział Obserwacyjno-Zakaźny dla Dzieci
81 45 02 212
Oddział Chirurgii Ogólnej
81 45 02 104
Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii
81 45 02 142
Oddział Rehabilitacji i Rehabilitacji Neurologicznej
81 45 02 176
Oddział Chirurgii Urazowo – Ortopedycznej
81 45 02 153
Oddział Kardiologii
81 45 02 122
Oddział Neurologii i Udarowy
81 45 02 132
Zakład Opiekuńczo – Leczniczy
81 45 02 221
Oddział Wewnętrzny z Pododdziałem Reumatologicznym
81 45 02 201
Pododdział Reumatologiczny
81 45 02 180
Oddział Otolaryngologiczny
81 45 02 128
ODDZIAŁY SZPITALNE – Pawilon B
Oddział Urologii i Onkologii Urologicznej
81 45 02 196
Oddział Okulistyczny
81 45 02 146
Oddział Położniczo – Ginekologiczny – część ginekologiczna
81 45 02 117
Oddział Położniczo – Ginekologiczny – część położnicza
81 45 02 168
Oddział Noworodkowy
81 45 02 139
ODDZIAŁY SZPITALNE – Pawilon C
Oddział Obserwacyjno-Zakaźny dla Dorosłych
81 45 02 205
Oddział Pulmonologiczny
81 45 02 172