wtorek, 25 czerwca, 2024

Urząd Miejski w Rykach


ul. Karola Wojtyły 29
08-500 Ryki

Godziny pracy Urzędu

poniedziałek – piątek
7.30 – 15.30

www.ryki.pl

Burmistrz: Jarosław Żaczek
Zastępca burmistrza: Magdalena Anna Woźniak

Sekretariat Burmistrza
81 865 71 10
81 865 71 11
ryki@ryki.pl
Sekretarz Gminy
81 865 71 13
Przewodniczący Rady
81 865 71 15
Wydział Gospodarki Komunalnej, Nieruchomości i Zagospodarowania Przestrzennego
Kierownik Wydziału
81 865 71 50
Gospodarka przestrzenna
81 865 71 51
Gminny zasób nieruchomości
81 865 71 52
Gminny zasób mieszkaniowy
81 865 71 53
Mienie komunalne i ochrona środowiska
81 865 71 40, 54, 42, 43
Wydział Organizacji i Spraw Społecznych:
Kierownik Wydziału
81 865 71 20
Ewidencja ludności
81 865 71 21
Ochrona informacji niejawnych, wojskowość, pożarnictwo
81 865 71 22
Obrona cywilna i zarządzanie kryzysowe
81 865 71 23
Dowody osobiste
81 865 71 24
Kadry
81 865 71 25
Działalność gospodarcza
81 865 71 41
Wydział Budżetu, Podatków i Opłat
Skarbnik Gminy
81 865 71 14
Płace i wynagrodzenia
81 865 71 61
Księgowość budżetowa
81 865 71 62
Kasa
81 865 71 65
Referat ds. Podatków i Opłat
Kierownik Referatu
81 865 71 60
Wymiar podatków
81 865 71 63, 64
Pobór i egzekucja podatków i opłat
81 865 71 66, 67
Wydział Inwestycji i Remontów
Kierownik Wydziału
81 865 71 30
Inwestycje i remonty
81 865 71 31, 32
Gospodarka komunalna
81 865 71 34, 33
Urząd Stanu Cywilnego
Kierownik USC
81 865 71 85
Zastępca Kierownika USC
81 865 71 85
Biuro Rady Miejskiej
81 865 71 18
Stanowisko ds. Informatyki
81 865 71 19
Stanowisko ds. Promocji, Rozwoju i Promocji Zdrowia
81 865 71 35
Zespół Radców Prawnych
81 865 71 16