wtorek, 25 czerwca, 2024

Regulamin

Regulamin Portalu

 1. Regulamin – niniejszy dokument.
 2. Przed skorzystaniem z Portalu należy uważnie przeczytać poniższy Regulamin. Korzystając z Portalu Użytkownik potwierdza, że akceptuje jego postanowienia i zobowiązuje się do ich przestrzegania.
 3. Portal – portal informacyjny dostępny pod adresem www.dnews.pl.
 4. Właściciel – właściciel portalu www.dnews.pl.
 5. Redakcja – zespół ludzi, który przygotowują treści i formę materiałów prezentowanych na portalu www.dnews.pl.
 6. Użytkownik – oznacza każdą osobę, która korzysta z Portalu.
 7. Materiały – wszelkie teksty (o charakterze informacyjnym, publicystycznym, beletrystycznym bądź satyrycznym), opracowania, statystyki, wykresy, komentarze, obrazy (jak fotografie, filmy i inne) oraz inne treści (pliki dźwiękowe i inne), nadsyłane do Redakcji i/lub publikowane przez Redakcje na Portalu.
 8. Użytkownik uprawniony jest do korzystania z Portalu w sposób zgodny z obowiązującym prawem w poszanowaniu praw własności intelektualnej.
 9. Właściciel Portalu nie ma obowiązku publikowania nadesłanych do Redakcji materiałów i uzasadniania swoich decyzji.
 10. Redakcja zastrzega sobie prawo skracania tekstów, ich redagowania oraz zmian i dodawania tytułów.
 11. Zakazane jest korzystanie z Portalu i/lub Serwisów w sposób sprzeczny z zasadami współżycia społecznego i dobrymi obyczajami
 12. Użytkownik przesyłając swoje materiały do Redakcji Portalu wyraża automatycznie zgodę na ich publikowanie.
 13. Właściciel i Redakcja Portalu nie ponoszą odpowiedzialności za utratę danych przechowywanych w serwisie na skutek jego awarii.
 14. Dane autorów publikacji nie podlegają przekazaniu lub użyczeniu innym osobom lub podmiotom. Informacje o autorze mogą zostać przekazane jedynie uprawnionym na podstawie prawa organom państwa w celu ich wykorzystania w prowadzonych przez nie postępowaniach.
 15. Wszelkie prawa do zamieszczanych na Portalu materiałów, elementów tekstowych, graficznych, multimedialnych oraz elementów aplikacji programistycznych są zastrzeżone.
 16. Zabronione jest kopiowanie, modyfikowanie lub transmitowanie elektronicznie lub w jakikolwiek inny sposób jakiejkolwiek części Portalu w całości lub części, w celach komercyjnych i bez uprzedniej pisemnej zgody Właściciela lub Autora, poza przypadkami określonymi w powszechnie obowiązujących przepisach prawa.
 17. Zamieszczone na stronach internetowych Portalu materiały sygnowane skrótem „PAP” stanowią element Serwisów Informacyjnych PAP, będących bazami danych, których producentem i wydawcą jest Polska Agencja Prasowa S.A. z siedzibą w Warszawie.  Chronione są one  przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Powyższe materiały wykorzystywane są przez [nazwa administratora portalu] na podstawie stosownej umowy licencyjnej. Jakiekolwiek ich wykorzystywanie przez użytkowników portalu, poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, jest zabronione. PAP S.A. zastrzega, iż dalsze rozpowszechnianie materiałów, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt. b) ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, jest zabronione.
 18. Publikowane na stronach Portalu informacje o charakterze reklamowym nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego.
 19. Redakcja nie odpowiada za treść reklam.
 20. Zmiany w niniejszym Regulaminie mogą zostać dokonane w każdej chwili i zyskują moc obowiązująca z chwilą opublikowania ich na naszym Portalu.
 21. Każdy Użytkownik potwierdza, że zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu i akceptuje wszystkie jego postanowienia.
 22. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości związanych ze stosowaniem regulaminu, Wydawca ma prawo do jego wiążącej wykładni.