PUP proponuje szkolenia dla młodych

Powiatowy Urząd Pracy w Rykach prowadzi rekrutację na szkolenia grupowe dla osób poniżej 30 roku życia. Rekrutacja potrwa do 20 marca.

PUP w Rykach rozpoczął rekrutację na trzy szkolenia grupowe:

  • “Pracownik administracyjno biurowy z kursem komputerowym ECDL BASE”
  • “Elektromonter z uprawnieniami SEP do 1kV”
  • “Technolog robót wykończeniowych w budownictwie z egzaminem czeladniczym”

Tym razem projekt zakłada aktywizację osób młodych z powiatu ryckiego, które nie mają pracy. Jak informuje PUP, o udział w szkoleniach mogą się ubiegać osoby w wieku poniżej 30 roku życia, zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy w Rykach i Filii w Dęblinie jako osoby bezrobotne. Rekrutacja na szkolenia trwa od 02.03.2020 roku do 20.03.2020 roku.

Szkolenia będą realizowane w ramach projektu “Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie ryckim (V)” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Osi Priorytetowej I Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działania 1.1 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy – projekty pozakonkursowe, Poddziałanie 1.1.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Więcej informacji: Informacja o pierwszym naborze na szkolenia grupowe