Elektryczne autobusy w Dęblinie

Miasto Dęblin złożyło wniosek o dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych. Zadanie obejmuje utworzenie ekologicznego systemu komunikacji miejskiej w Dęblinie.

Program obejmuje zakup taboru w postaci dwóch zeroemisyjnych, niskopodłogowych autobusów elektrycznych o zasięgu min. 100 km każdy, budowę infrastruktury, niezbędnej do eksploatacji pojazdów, m.in.: stacji ładowania w zajezdni autobusowej wraz z montażem instalacji fotowoltaicznej o mocy dostosowanej do zapotrzebowania autobusów, montaż przynajmniej jednej ładowarki typu plug-in do dziennego doładowywania pojazdów, budowa infrastruktury towarzyszącej (w tym wiat przystankowych i zaplecza do obsługi taboru).

Na ten cel uzyskaliśmy kwotę 8 000 000,00 zł, a wkład własny wynosi 10% wartości inwestycji. Obecnie transport publiczny w Dęblinie świadczony jest przez gminę ościenną z użyciem pojazdu spalinowego. Dzięki realizacji projektu znacząco poprawi się poziom zaspokojenia potrzeb transportowych na obszarze miasta. Dzięki zmniejszeniu poziomu emisji, zakup zeroemisyjnego taboru będzie również inwestycją w czyste powietrze” – czytamy w komunikacie Urzędu Miasta.

Przewidywany termin zakończenia Inwestycji: 08.2025

 

Tekst: Urząd Miasta Dęblin

Foto: Zdjęcie poglądowe

Miasto Dęblin Pozytywnie