W Leopoldowie jeszcze w tym roku wygodniej wsiądziemy do pociągów

Podróżni w Leopoldowie będą wygodniej korzystali z kolei. Dostęp do pociągów ułatwią dwa nowe perony. Budowane są wyższe konstrukcje. Zadanie za ok. 2 mln zł netto realizowane jest dzięki rządowemu Programowi budowy lub modernizacji przystanków kolejowych na lata 2021 – 2025.

Mieszkańcy Leopoldowa i korzystający z podróży koleją na linii Łuków – Radom Główny (lk26), zyskają lepszy dostęp do pociągów. Budowane są nowe perony.

Wykonawca wzmacnia grunt i układa ścianki pierwszego z dwóch 150 metrowych, wyższych peronów. Po przygotowaniu konstrukcji będą ustawione wiaty i ławki. Lepszą obsługę zapewni czytelne oznakowanie i gabloty informacyjne z rozkładem jazdy. Jaśniejsze oświetlenie umożliwi bezpieczne podróżowanie także po zmroku. Z peronów dogodniej skorzystają podróżni o ograniczonych możliwościach poruszania się, bowiem przewidziano pochylnie. Z myślą o potrzebach osób niedowidzących i niewidomych zamontowane zostaną ścieżki naprowadzające. Dla cyklistów będą stojaki rowerowe.

Prace na stacji wykonywane są przy utrzymaniu ruchu pociągów. Obsługę podróżnych zapewnia dotychczasowy peron.

Inwestycja „Modernizacja Przystanku Osobowego Leopoldów przy linii kolejowej nr 26 Łuków – Radom” realizowana jest za ok.2 mln zł dzięki Rządowemu programowi budowy lub modernizacji przystanków kolejowych na lata 2021 – 2025. Koniec robót przewidziano na drugą połowę 2022.

Program Przystankowy w woj. lubelskim

W województwie lubelskim program przystankowy oprócz Leopoldowa obejmuje stacje i przystanki: Sarnów, Bystrzyca, Kraśnik, Złojec, Wólka Niedzieliska, Klemensów, Szczebrzeszyn Miasto, Długi Kąt, Zamość Starówka, Zamość Wschód oraz Chotyłów.

W ramach programu powstaną nowe przystanki: Żurawnica, na linii Rejowiec – Hrebenne (nr 69) oraz Łagiewniki na linii Łuków – Lublin Północny (nr 30). Przystanki Szczebrzeszyn Miasto, Klemensów, Długi Kąt zmienią swoją lokalizację, by zapewnić mieszkańcom łatwiejszy dostęp do kolei.

Rządowy Program dla lepszej komunikacji kolejowej

W maju 2021 r. przyjęto uchwałę w sprawie ustanowienia „Rządowego Programu budowy lub modernizacji przystanków kolejowych na lata 2021-2025”, przedłożoną przez Ministra Infrastruktury. Celem programu jest przeciwdziałanie wykluczeniu komunikacyjnemu, promowanie ekologicznych środków transportu oraz wspieranie polskiej gospodarki. Zaplanowane zadania inwestycyjne umożliwią podróżnym dostęp do kolejowej komunikacji wojewódzkiej i międzywojewódzkiej. Na ten cel przeznaczono 1 mld zł. Środki zostaną wykorzystane m.in. na wybudowanie lub zmodernizowanie przystanków kolejowych, a także sfinansowanie prac, związanych z dostępnością miejsc parkingowych dla pasażerów.

W „Rządowym programie budowy lub modernizacji przystanków kolejowych na lata 2021-2025” uwzględniono 355 lokalizacji w całej Polsce. Na liście podstawowej są 173 lokalizacje, a na liście rezerwowej 182.

 

 

inf.,fot.PKP PLK