Dęblin: Stypendyści Prezesa Rady Ministrów z ZSZ nr 1

Uczniowie Zespołu Szkół Zawodowych nr 1 w Dęblinie odebrali stypendia Prezesa Rady Ministrów dla wybitnie zdolnych uczniów. Uroczystą Galę wręczenia listów gratulacyjnych zorganizowano 5 kwietnia w Sali Błękitnej Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie. Listy gratulacyjne w imieniu premiera Mateusza Morawickiego wręczali Kurator Oświaty – Teresa Misiuk oraz Wojewoda Lubelski- Lech Sprawka.

Stypendyści ZSZ nr 1:

Aliaksandr Tsikavets jest uczniem klasy 4te. Najlepszy uczeń w roku szkolnym 2020/2021  w 4-letnim technikum. Jego średnia końcoworoczna to 5,64. Aliaksandr jest uczniem bardzo zdolnym i pilnym, pracowitym i systematycznym. Jego zainteresowania związane są z naukami ścisłymi takimi jak matematyka i fizyka oraz przedmioty zawodowe. Chętnie rozwiązuje dodatkowe zadania i bierze czynny udział w konkursach wiedzy. Jest aktywnym wolontariuszem. Posiada predyspozycje teoretyczne i praktyczne dla zawodu elektronika, automatyka, elektryka. Interesuje się nowoczesnymi technologiami. Interesuje go także sport. Po zakończeniu szkoły chciałaby kontynuować naukę w w/w kierunku.

Mateusz Dabrowski jest uczniem klasy 2tm. Najlepszy uczeń w roku szkolnym 2020/2021  w 5-letnim technikum. Jego średnia końcoworoczna to 5,13. Mateusz jest uczniem o wysokiej kulturze osobistej. Jego mocną stroną jest odpowiedzialność, solidność, cierpliwość, nie zniechęca się trudnościami. Interesuje się sportem. Chętnie bierze udział w projektach i przedsięwzięciach szkolnych. Powierzone mu zadania wykonuje chętnie i jest w nich bardzo wytrwały, pracuje szybko i dokładnie. Jest samodzielny, zaradny. Posiada predyspozycje teoretyczne i praktyczne dla zawodu technik mechanik.

“Serdecznie gratulujemy i obiecujemy, że będziemy ich wspierać i motywować w dążeniu do osiągania wysokich rezultatów w nauce i rozwoju osobistym” – czytamy w komunikacie szkoły.

inf. Iwona Zugaj/fot. ZSZ nr 1