Podsumowali pierwszy rok funkcjonowania Punktu Diagnozy i Terapii FAS/FASD w Lublinie

Punkt Diagnozy i Terapii FAS/FASD, który mieści się w siedzibie Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej (ROPS) przy ul. Diamentowej 2 w Lublinie, podsumował pierwszy rok swojej działalności. Do 31 grudnia 2021 roku do ośrodka, który jest w całości finansowany ze środków Samorządu Województwa Lubelskiego, zgłoszono 59 dzieci, w tym 25 osób zakończyło spotkania ze specjalistami. Diagnozę w kierunku FAS/FASD otrzymało 10 osób, a 22 osoby są w trakcie procesu diagnostycznego.

W grudniu 2020 roku sejmik przyjął Strategię Polityki Społecznej Województwa Lubelskiego, która przewidywała utworzenie Punktu Diagnozy i Terapii FAS/FASD (FAS, czyli Alkoholowy Zespół Płodowy, ang. Fetal Alcohol Syndrome oraz FASD – Spektrum Poalkoholowych Zaburzeń Rozwoju, ang. Fetal Alkohol Spectrum Disorders) w ramach poprawy funkcjonowania rodzin przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych poprzez zwiększenie dostępności różnych form wsparcia. Punkt Diagnozy i Terapii przy ROPS to pierwsza taka placówka w naszym regionie oferująca bezpłatną pomoc dzieciom dotkniętym powyższymi zaburzeniami.

– Dotychczas rodziny z Lubelskiego kierowały się po diagnozę do Krakowa lub mogły wybrać płatne formy wsparcia. Punkt prowadzony przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej świadczy tę usługę bezpłatnie, otrzymuje pozytywne opinie, a co najważniejsze, skutecznie reaguje na problemy społeczne mieszkańców naszego regionu – tłumaczy Marszałek Województwa Lubelskiego Jarosław Stawiarski.

Punkt działa od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30-15:30. Wśród zgłaszających się są osoby z rodzin biologicznych, zastępczych, adopcyjnych, jak i placówek opiekuńczo-wychowawczych z całego województwa lubelskiego. Do 31 grudnia 2021 roku zgłoszono 59 dzieci, w tym 25 osób zakończyło spotkania ze specjalistami. Diagnozę w kierunku FAS/FASD otrzymało 10 osób, a 22 osoby są w trakcie procesu diagnostycznego. W Punkcie zatrudnionych jest 9 specjalistów, którzy przeprowadzili z pacjentami łącznie 1178 godzin zajęć.

– Za nami wiele spotkań z przedstawicielami Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, z pracownikami pieczy zastępczej, rodzinami zastępczymi, pracownikami placówek opiekuńczo-wychowawczych, nauczycielami czy pedagogami szkolnymi i uczniami. W sumie uczestniczyło w nich ponad 400 osób. W ramach działań promocyjnych przygotowaliśmy filmy edukacyjne, 2 webinary, spot radiowy i telewizyjny, a także reportaż o pracy naszego punktu – wylicza Małgorzata Romanko, dyrektor ROPS w Lublinie.

Łącznie od 31 marca do końca grudnia 2021 roku na funkcjonowanie Punktu Diagnozy i Terapii FAS/FASD Samorząd Województwa Lubelskiego przeznaczył blisko 315 tysięcy złotych.

Szczegółowe informacje dotyczące działalności Punktu znajdują się na stronie internetowej ROPS w Lublinie: http://rops.lubelskie.pl/.