Dęblin: Upamiętnili ppłk. pil obs. Jana Hryniewicza

26 lipca Członkowie Dęblińskiego Oddziału Stowarzyszenia Seniorów Lotnictwa Wojskowego RP zorganizowali na Cmentarzu Komunalnym w Dęblinie uroczystość dla upamiętnienia i oddania hołdu ppłk. pil. obs. Janowi Hryniewiczowi w 33. rocznicę Jego śmierci.

Wiązanki kwiatów na grobie zmarłego złożyli: Beata Siedlecka – Burmistrz Miasta Dęblin, Grażyna Szczepańska i Magdalena Ciepiela z Towarzystwa Przyjaciół Dęblina, Krzysztof Karbowski oraz z Dęblińskiego Oddziału SSLWRP płk mgr inż. Waldemar Kozicki, mjr mgr Mirosław Michaluk i płk. dypl. pil. Krzysztof Żuk.

Uroczystość odbyła się w asyście pocztu sztandarowego Stowarzyszenia Seniorów Lotnictwa Wojskowego RP. Poczet sztandarowy tworzyli: mjr pil. inż. Jerzy Dydak, ppłk. mgr Henryk Deja, st.chor.sztab.pil. Tadeusz Pogodziński.

Historię ppłk. pil. obs. Jana Hryniewicza przedstawił i podziękował wszystkim za udział w uroczystości Prezes Stowarzyszenia mjr mgr Mirosław Michaluk.

Źródło: Dębliński Oddział Stowarzyszenie Seniorów Lotnictwa Wojskowego RP

Miasto Dęblin Pozytywnie