Kozienice: Trwają zapisy na XI Bieg Szlakiem Króla Zygmunta Starego. Na uczestników czekają dystanse 5km i 10km

27 maja 2023 już po raz dwunasty serce Puszczy Kozienickiej stanie się stolicą biegania. Trasa imprezy, której start i meta usytuowane będą na terenie Ośrodka Rekreacji i Turystyki KCRiS poprowadzi ulicami miasta oraz alejkami parkowymi Kozienic. Zapisy na biegi potrwają do 19 maja.

Kozienickie Centrum Rekreacji i Sportu wraz z gminą Kozienice zapraszają na XII Bieg Szlakiem Króla Zygmunta Starego. W biegu, który rozpocznie się i zakończy na terenie Ośrodka Rekreacji i Turystyki KCRiS może wziąć każdy, kto rocznikowo ukończył 16 lat. Zmagania odbędą się na dystansach 5 i 10 km.

Celem zawodów jest popularyzacja biegów jako naturalnej formy spędzania wolnego czasu na świeżym powietrzu. Impreza pozwala także na rodzinne spędzanie wolnego czasu, pronowanie zdrowego stylu życia oraz integrację pokoleń środowiska biegaczy.

Zasady uczestnictwa

1. W biegach na dystansie 5 km i 10 km może wziąć udział osoba, która rocznikowo ukończyła lat 16.

2. Osoby niepełnoletnie mogą wziąć udział w imprezie tylko za pisemną zgodą prawnego opiekuna.

3. Warunkiem dopuszczenia zawodnika do biegu będzie:

 • zgłoszenie do zawodów wyłącznie drogą internetową pod adresem http://czasnachip.pl/2023/kozienice.php do 05.2023r. godz. 18.00 Po terminie i w dniu zawodów zapisy nie będą przyjmowane!.
 • uiszczenie opłaty startowej w wysokości – 60 zł do 19.05.2023r. godz. 18:00, wpłaty po terminie 16.05.2023 r. – 100 zł możliwe będą w dniu zawodów w biurze zawodów
 • własnoręczne podpisane zaświadczenia o braku przeciwwskazań zdrowotnych do uczestnictwa w biegu, które będzie dostępne w biurze zawodów.

4. Impreza jest ubezpieczona.

5. Zabrania się startu zawodnikom będącym pod wpływem alkoholu bądź innych środków odurzających.

6. Limit uczestników biegu wynosi 200 osób.

7. Klasyfikacje na 5 i 10 km:

 • open kobiet i mężczyzn
 • Kobiety do 20, 30, 40, 50, 60, 60+ r. ż
 • Mężczyźni do 20, 30, 40, 50, 60, 60+ r. ż
 • najlepsza zawodniczka gminy Kozienice
 • najlepszy zawodnik gminy Kozienice

Program imprezy

26 maja (piątek) godz. 19:00 – 20:30 – odbiór pakietów startowych dla zawodników z Kozienic – świetlica na terenie Ośrodka Rekreacji i Turystyki KCRiS

27 maja (sobota) godz. 8:30 – 10:00 – odbiór pakietów startowych dla zawodników spoza Kozienic – świetlica na terenie Ośrodka Rekreacji i Turystyki KCRiS

 • godz. 11:00 – start biegu
 • godz. 12:30 – posiłek regeneracyjny
 • godz. 13:00 – wręczanie nagród

Nagrody:

 • Pakiet startowy (numer, chip zwrotny, koszulka aktywna, jogurt, baton, bezpłatne wejście na pływalnię Delfin za okazaniem numeru startowego, do wykorzystania w dniu zawodów).
 • Każdy uczestnik otrzyma pamiątkowy medal z biegu
 • W każdej kat. wiekowej: I miejsce – puchar, nagrody rzeczowe II miejsce – nagrody rzeczowe III miejsce – nagrody rzeczowe.
 • Organizator przewiduje także nagrody niespodzianki dla losowo wybranych zawodników.

Zapraszamy do uczestnictwa.