Pierwsze w tym roku, nowe stacje monitoringu radiacyjnego uruchomiono na Lubelszczyźnie

Krasnystaw i Horodyszcze dołączyły do grona miejscowości ze stacjami wczesnego wykrywania skażeń promieniotwórczych (PMS). To pierwsze w tym roku lokalizacje, w których Państwowa Agencja Atomistyki uruchomiła przyrządy do pomiarów poziomu promieniowania jonizującego w powietrzu.

Państwowa Agencja Atomistyki stale wzmacnia swoje kompetencje pomiarowe i analityczne. Więcej stacji w sieci krajowego monitoringu radiacyjnego to lepsza ocena sytuacji i możliwość właściwej reakcji w sytuacjach awaryjnych. Uruchomienie na początku lutego dwóch stacji PMS (ang. Permanent Monitoring Station) w woj. lubelskim (Krasnystaw i Horodyszcze) to początek realizacji planów Agencji związanych z rozwojem monitoringu radiacyjnego w 2023 r.

Obecnie w systemie monitoringu radiacyjnego kraju pracują 54 stacje PMS, których właścicielem jest PAA. Od 2016 r. sukcesywnie rozbudowujemy system stacji wczesnego wykrywania skażeń promieniotwórczych. Rozwój systemu monitoringu radiacyjnego kraju wynika z Programu polskiej energetyki jądrowej. Zgodnie z zapisami programu jądrowego do 2033 r. w kraju ma działać 145 stacji wczesnego wykrywania skażeń promieniotwórczych. Bieżące wyniki stacji PMS udostępniamy na stronie PAA, na mapie sytuacji radiacyjnej kraju: https://monitoring.paa.gov.pl/maps-portal/.

/źródło: PAA/