Terytorialsi przeszkolili pracowników ARiMR

25-27 maja br. żołnierze 2 Lubelskiej Brygady OT przeprowadzili pierwsze szkolenie z przysposobienia wojskowego dla pracowników Lubelskiego Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

W ramach współpracy z Lubelskim Oddziałem Regionalnym ARiMR instruktorzy 21 Lubelskiego Batalionu Lekkiej Piechoty przeprowadzili szkolenie z przysposobienia wojskowego dla blisko 30 pracowników ARiMR. Zapoznanie ze sprzętem będącym na wyposażeniu kompanii lekkiej piechoty, szkolenie medyczne, łączność, zajęcia z samoobrony, zajęcia strzeleckie, czy podstawy terenoznawstwa i pracy z mapą w terenie, to tylko niektóre zagadnienia realizowane podczas 3-dniowego szkolenia.

– Prowadzący szkolenie, w sposób dokładny, ciekawy i przystępny dzielili się z nami wiedzą, wykazując przy tym ogromne zaangażowanie. Udzielali jasnych i wyczerpujących odpowiedzi na zadawane pytania. Udział w szkoleniu dał mi możliwość zapoznania się między innymi z działaniem i budową broni strzeleckiej, podstawowymi zasadami samoobrony, łączności i korespondencji radiowej, czy też bezpiecznego udzielania pierwszej pomocy. Całe szkolenie w mojej ocenie było przygotowane na najwyższym poziomie zarówno pod względem merytorycznym, jak i praktycznym. Gorąco polecam wszystkim, taką formę odbycia szkolenia z przysposobienia obronnego – powiedziała Magdalena Misiurek, kierownik Biura Zarządzania Zasobami Ludzkimi w Lubelskim Oddziale Regionalnym ARiMR.

Wspólne warsztaty były również dobrą okazją, aby zapoznać pracowników instytucji rolniczej z formułą służby i zadaniami Wojsk Obrony Terytorialnej. Na zakończenie szkolenia aż siedmiu pracowników ARiMR zdecydowało się złożyć wniosek o powołanie do WOT.

Przypomnijmy, 7 lipca 2022 r. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz Wojska Obrony Terytorialnej podpisały porozumienie o współpracy. Celem porozumienia jest wzmocnienie zdolności obronnych kraju, przygotowanie pracowników obu instytucji do współdziałania w różnych stanach gotowości obronnej państwa i wzajemnego przekazywania informacji o zagrożeniach i zdarzeniach istotnych z punktu widzenia funkcjonowania urzędów. Inicjatywa oprócz szkoleń z przysposobienia wojskowego, obejmuje także współpracę w sytuacjach kryzysowych, wsparcie logistyczne, edukację patriotyczno-obronną oraz ekologiczną.