poniedziałek, 26 lutego, 2024
DęblinPowiat ryckiWiadomości

Lubelscy Terytorialsi podpisali porozumienie o współpracy ze strażakami

Dokument został podpisany 25 czerwca w Urzędzie Wojewódzkim w Lublinie w obecności Wojewody Lubelskiego Lecha Sprawki. Główne założenia porozumienia to wspólne działania w czasie klęsk żywiołowych w województwie lubelskim.

– Porozumienie jest podsumowaniem trzech lat naszej współpracy nieformalnej, podczas, której nieraz uczestniczyliśmy w likwidacji skutków miejscowych zagrożeń, działaniach ratowniczych, ćwiczeniach, wspólnych szkoleniach. Te doświadczenia pozwoliły nam, aby tą współprace sformalizować – mówił podczas podpisana porozumienia nadbryg. Grzegorz Alinowski Komendant Wojewódzki PSP.

Główne założenia porozumienia to wspólne działania w czasie klęsk żywiołowych w województwie lubelskim, likwidacja ich skutków, wspólne działania podczas akcji poszukiwawczych, zgrywanie procedur oraz współpraca szkoleniowa. Porozumienie zakłada, m.in. współpracę w celu zapewnienia sprawnej i skutecznej realizacji zadań podczas klęsk żywiołowych, ratowania lub ochrony zdrowia i życia ludzkiego oraz mienia a także współpracę  kadry instruktorskiej oraz specjalistów w tym wzajemne korzystanie z infrastruktury szkoleniowej.

– Dzisiaj rano wspólnie zeszliśmy z wałów w Biłgoraju i przez dwa dni wspólnie pracowaliśmy nad jego umocnieniem w celu ochrony mieszkańców Biłgoraja przed zniszczeniami. Chciałbym po raz kolejny potwierdzić, ze Wojska Obrony Terytorialnej to formacja mobilna, dobrze przygotowana i zawsze można na nią liczyć – zaznaczył nadbryg. Grzegorz Alinowski.

– Naszym wspólnym celem jest bezpieczeństwo mieszkańców Lubelszczyzny. Wierzę, że dzięki porozumieniu nasza współpraca będzie jeszcze bardziej owocna i będzie miała przełożenie na szybką i skuteczną pomoc lokalnej społeczności w razie wystąpienia sytuacji kryzysowych – dodał płk Tadeusz Nastarowicz.

Jednym z głównych zadań WOT jest zwalczanie klęsk żywiołowych i likwidacja ich skutków, a także ochrona zdrowia i życia ludności oraz udział w realizacji zadań z zakresu zarządzania kryzysowego. Zdania te wynikają wprost z misji formacji, jaką jest obrona i wspieranie lokalnych społeczności. Misja ta jest wspólna z innymi służbami takimi jak Państwowa Straż Pożarna w obszarze zadań z zakresu ratownictwa, poszukiwań i zarządzania kryzysowego.

Zacieśnienie współpracy Terytorialsów i PSP na szczeblu regionalnym możliwe jest dzięki podpisanemu 5 lutego 2020 roku porozumieniu między Dowódcą Wojsk Obrony Terytorialnej a Komendantem Głównym Państwowej Straży Pożarnej.

Sygnatariuszami podpisanego w czwartek porozumienia byli płk Tadeusz Nastarowicz, dowódca 2 Lubelskiej Brygady Obrony Terytorialnej oraz nadbryg. Grzegorz Alinowski Lubelski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej.

/inf. kpt. Damian Stanula/fot. WOT/