wtorek, 28 maja, 2024
RegionWiadomości

Straż Pożarna będzie współpracować z WOPR

Dziś w Komendzie Wojewódzkiej PSP w Lublinie podpisano porozumienie regulujące kwestie współpracy pomiędzy PSP i WOPR.

Dokument dotyczy współpracy oraz współdziałania podmiotów Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego województwa lubelskiego (ksrg) oraz jednostek Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego województwa lubelskiego (WOPR).

Porozumienie reguluje kwestie współpracy pomiędzy PSP i WOPR w następujących obszarach:

  • wspólnego prowadzenia działań na akwenach,
  • udziału w ćwiczeniach, szkoleniach, konferencjach,
  • wymianie doświadczeń w tym w zakresie wykorzystywanego sprzętu i technik ratowniczych,
  • prowadzenia działalności profilaktycznej i informacyjnej,
  • promowania bezpiecznych zachowań na obszarach wodnych.

Porozumienie podpisali: Lubelski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej – nadbryg. Grzegorz Alinowski oraz Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe Województwa Lubelskiego reprezentowane przez Piotra Synowca – Prezesa Zarządu i Roberta Wawrucha – Wiceprezesa Zarządu.

 

inf.: st. bryg. Zenon Pisiewicz

fot.: st. asp. Tomasz Stachyra