wtorek, 28 maja, 2024
Kraj i światSPONSOROWANEWiadomości

Program III Europejskiego Forum Samorządowego

Kilkadziesiąt debat, prawie 300 panelistów i dwa dni rozmów na najważniejsze tematy dla rozwoju społeczno-gospodarczego samorządów i kraju. W dniach 17-18 października w Poznań Congress Center odbędzie się III edycja Local Trends – Europejskiego Forum Samorządowego.

Europejskie Forum Samorządowe otworzy sesja plenarna „Umówmy się na Polskę na XXV-lecie samorządu” z wystąpieniem wprowadzającym Jerzego Buzka, posła do Parlamentu Europejskiego, który będzie mówił o reformie ustrojowej samorządów po 25 latach. Do sesji zaproszeni zostali Marek Woźniak, marszałek województwa wielkopolskiego, Jakub Banaszek, prezydent miasta Chełm, i Dorota Zmarzlak, wójt gminy Izabelin.

„Samorząd, będący w stanie realizować oczekiwania mieszkańców, jest podstawą sprawnie funkcjonującego państwa. To 25-lecie jest dobrą okazją, by ocenić dorobek województw, powiatów i gmin oraz rozmawiać o najważniejszych kwestiach, które wymagają naszej jedności, współpracy i odpowiedzialnego partnerstwa. Ważne, byśmy w roku poprzedzającym wybory samorządowe spotkali się w Poznaniu i wyznaczyli nasze cele na kolejne lata” – podkreśla Marek Woźniak, marszałek województwa wielkopolskiego, który zasiada w Radzie Programowej Local Trends.

Finanse JST i nowa polityka klimatyczna UE

Następnie o programach i funduszach dla samorządów opowie Paweł Borys, prezes zarządu Polskiego Funduszu Rozwoju. Finanse jednostek samorządu terytorialnego zajmą ważne miejsce w programie forum. W ramach wydarzenia odbędzie się Okrągły Stół Skarbników oraz dyskusja „Polski Ład i fundusze samorządowe – impuls dla rozwoju infrastruktury – doświadczenia, wyzwania i ryzyka z tym związane”, do udziału w której zaproszeni zostali Sebastian Skuza, sekretarz stanu w Ministerstwie Finansów, i Piotr Tomaszewski, skarbnik miasta Bydgoszczy. Gospodarzem obu debat jest Unia Metropolii Polskich im. Pawła Adamowicza – partner strategiczny Local Trends. Poruszony zostanie także temat „Zielonego budżetowania”. Konieczność „zazieleniania” finansów publicznych, w tym w szczególności samorządowych, stanowić będzie cel strategiczny w ramach polityki osiągania neutralności klimatycznej. Z tego też względu istnieje potrzeba dyskusji na temat oceny inwestycji lokalnych pod względem wypełniania wymogów ich zielonego finansowania. Gospodarzem debaty jest Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu oraz Fundacja Miasto we współpracy ze Związkiem Miast Polskich. Debata zostanie poprzedzona wprowadzeniem merytorycznym, w ramach którego zostanie zaprezentowana metodologia Indeksu Zielonych Finansów Samorządowych.

O skutkach wdrażania nowych rozwiązań polityki klimatycznej UE porozmawiają także uczestnicy debaty Centrum Analiz Klimatyczno-Energetycznych. Paneliści pochylą się nad kwestiami związanymi z wprowadzeniem w ramach pakietu „Fit for 55” systemu handlu uprawieniami do emisji dla sektorów budynków i transportu drogowego (tzw. ETS2 lub BRT ETS).

Biznes i samorządy razem na rzecz zrównoważonego rozwoju

Kwestie związane z ochroną środowiska zostaną poruszone nie tylko w kontekście finansowania, lecz także partnerstwa na rzecz zrównoważonego rozwoju. Na tym polu powstało wiele skutecznych inicjatyw, które mogą zainspirować lokalne władze i przedsiębiorstwa. Uczestnicy debaty, której gospodarzem będzie Volkswagen Poznań – partner generalny Local Trends – odpowiedzą na pytanie „Czy samorząd + biznes + NGO = skuteczna recepta na osiągnięcie celów zrównoważonego rozwoju?”.

Podczas Europejskiego Forum Samorządowego ogłoszone zostaną także wyniki konkursu ekologicznego „Niebieskie granty”. Poznamy organizacje pozarządowe, które miały najlepsze pomysły na to, jak oszczędzać energię, wodę czy prowadzić skuteczną edukację ekologiczną. Trzy wyróżnione projekty otrzymają po 30 tysięcy złotych na ich realizację od spółki Volkswagen Poznań.

Jednostki samorządu terytorialnego oraz przedsiębiorstwa stanowią kluczowy filar współpracy, który może przyczynić się do znaczących zmian w dziedzinie ochrony środowiska i edukacji ekologicznej. InPost Green City – partner główny forum – jest gospodarzem debaty „Jak biznes oraz samorząd wspólnie mogą troszczyć się o środowisko i prowadzić edukację ekologiczną?”. Rozmowy podczas panelu nie ograniczą się tylko do sukcesów. Uczestnicy podzielą się także trudnościami i wyzwaniami, jakie napotykają na co dzień. Poszukają rozwiązań, które pomogą lepiej i skuteczniej współpracować, aby budować bardziej zrównoważone i ekologiczne miasta oraz bardziej świadome i zaangażowanie społeczności. O roli zarządzania odpadami w miastach i znaczeniu edukacji ekologicznej będą z kolei mówili uczestnicy debaty, której gospodarzem jest Zakład Zagospodarowania Odpadów w Poznaniu.

W programie III edycji Local Trends – Europejskiego Forum Samorządowego znalazło się kilkadziesiąt paneli dyskusyjnych oraz prezentacje na Scenie Dobrych Praktyk. W ramach wydarzenia odbywa się także Kongres Regionów oraz Forum Rozwoju Miast, które w tym roku realizowane jest pod hasłem „Miasto Dobrostanu” i zgromadzi ekspertów z Polski i zagranicy. Zaplanowany jest także cykl sesji „Forum Młodych”, których gospodarzem jest Młodzieżowa Rada Miasta Poznania.

Podczas oficjalnego otwarcia wydarzenia odbędzie się także uroczystość wręczenia Srebrnej Pieczęci Miasta Poznania. Nagroda została ustanowiona z okazji 750-lecia Lokacji Miasta Poznania. Natomiast w trakcie wieczornej gali Local Trends ogłoszone zostaną wyniki trzech rankingów:

  • Ranking Magazynu Forbes „Miasta Przyjazne dla Biznesu”
  • Ranking Fundacji Polska Bezgotówkowa „Cashless Smart City”
  • Ranking Zielonych Finansów Samorządowych

Tegoroczna edycja Local Trends – Europejskiego Forum Samorządowego realizowana jest pod hasłem „Po XXV latach reformy ustrojowej – o nową formę kooperacji lokalnej”. Do udziału zaproszeni są przedstawiciele jednostek samorządu terytorialnego, biznesu oraz nauki. Firmy i instytucje mogą także zaprezentować swoją ofertę bądź udane inwestycje w strefie expo.

Rejestracja na wydarzenie odbywa się przez stronę internetową: https://localtrends.pl/warunki-udzialu-efs/  

Local Trends – Europejskie Forum Samorządowe

17-18 października 2023, Poznań Congress Center

#DołączDoDebaty

https://localtrends.pl/

https://www.facebook.com/LocalTrendsKongres

https://www.linkedin.com/showcase/localtrendskongres/

https://twitter.com/LocalTrendsKon

Local Trends to projekt, którego celem jest wzmocnienie głosu gmin, miast, powiatów i województw w dyskusji o rozwoju społeczno-gospodarczym jednostek samorządu terytorialnego oraz kraju. Inicjatorami Local Trends są Grupa MTP oraz Centrum Myśli Strategicznych, we współpracy z partnerami strategicznymi. Nad jakością merytoryczną wydarzeń czuwa Rada Programowa składająca się z kilkudziesięciu ekspertów – przedstawicieli administracji państwowej, samorządów, biznesu oraz nauki.

Organizatorzy: Grupa MTP, Fundacja Centrum Myśli Strategicznych

Gospodarze: Miasto Poznań, Miasto Sopot

Partnerzy strategiczni: Samorząd Województwa Pomorskiego, Samorząd Województwa Wielkopolskiego, Miasto Sopot, Miasto Poznań, Unia Metropolii Polskich, Związek Miast Polskich, Związek Gmin Wiejskich RP, Związek Powiatów Polskich oraz Związek Województw RP

Partner generalny: Volkswagen Poznań

Partnerzy główni: Asseco, InPost Green City, Mastercard, SGB Bank, T-Mobile, Volkswagen Group Polska

Partner premium: Polska Bezgotówkowa

Partnerzy: Zakład Zagospodarowania Odpadów w Poznaniu, Żabka Group

Sponsorzy: Blik, Deloitte

KONTAKT:

Zuzanna Gurawska

e-mail: zuzanna.gurawska@grupamtp.pl

tel. (+48) 696 090 081

Link do akredytacji dla mediów

Źródło informacji: Local Trends

Grafiki : Local Trends